Виноградівська централізована бібліотечна система
Неділя, 08.12.2019, 02:12
Меню

Реєстрація

Пошук

Погода
Виноградів

Форма входу


Категорії розділу
LEAP-4 [4]
Інтернет для читачів публічної бібліотеки
Бібліоміст [20]
Інтернет для читачів
ПДГ [199]
Пункт доступу громадян до офіційної інформаціїї
Гранти і проекти в Україні [144]
Гранти і проекти в Україні

Наше опитування
Як часто Ви відвідуєте бібліотеки?
Всього відповідей: 155

Статистика

Головна » Програми та проекти » ПДГ

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
27.08.2014, 16:21
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442. Атестація робочих місць за умовами праці (далі - атестація) проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації - регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками в галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше від одного разу на п'ять років. Позачергово атестація проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції Держгірпромнагляду. Атестація робочих місць передбачає: -установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; -санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; -комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; -установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; -обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; -визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах; -складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; -аналіз реалізації технічних й організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств й організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики спільно з МОЗ. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається впродовж 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких унесено до переліку. Результати атестації використовуються під час установлення пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків № 1 і 2 виробництв, ро­біт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. Також підприємства й організації використовують результати атестації для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством. Так, наприклад, як результати атестації використовуються під час установлення пенсій за віком на пільгових умовах. Пунктом «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі - Закон) передбачено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним урядом, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки - після досягнення 50 років і за стажу роботи - не менш як 20 років, з них не менш як 10 років на таких роботах; жінки - після досягнення 45 років і за стажу роботи не менш як 15 років, з них не менш як сім років шість місяців на таких роботах. Працівникам, які мають не менш як половину стажу роботи в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону на один рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на один рік чотири місяці - жінкам. Відповідно до п. «б» ст.13 Закону право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах у шкідливих і важких умовах праці, - за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: -чоловіки - після досягнення 55 років і за стажу роботи - не менш як 25 років, з них не менш як 12 років шість місяців на таких роботах; -жінки - після досягнення 50 років і за стажу роботи - не менш як 20 років, з них не менш як 10 років на таких роботах. Працівникам, які мають не менш як половину стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону, на один рік за кожні два роки шість місяців такої роботи - чоловікам і за кожні два роки такої роботи - жінкам. Порядок застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2005 р. за № 1451/11731. Згідно із цим Порядком під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними в період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно віддати внесення цієї посади чи професії до Списків. Під повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менш як 80% робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням певних трудових обов'язків. Слід пам'ятати, що під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до ст.13 Закону для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 p.. відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації. Результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п'яти років після затвердження її результатів, якщо впродовж цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестацію. Такий самий порядок застосовується в разі припинення діяльності підприємства, установи, організації з визначенням правонаступника. У разі підтвердження цього права за результатами атестації, вперше проведеної до 21 серпня 1997 р. (упродовж п'яти років після набрання чинності Порядком проведення атестації робочих місць), до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на такому підприємстві у виробництвах. передбачених Списками, тобто період роботи із шкідливими умовами праці, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних п'яти років за умови, що впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце). Якщо атестація була вперше проведена після 21 серпня 1997 p.. у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21 серпня 1992 р., п'ятирічний період роботи на такому підприємстві, що передує даті видавання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п'яти років за умови, що впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце). Якщо атестація з 21 серпня 1992 р. не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21 серпня 1997 p., право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на такому підприємстві, в установі чи організації до 21 серпня 1992 р. включно, тобто до набрання чинності Порядком проведення атестації робочих місць. У такому самому порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, вперше проведеної до 21 серпня 1997 p., право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилось. У разі не підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами чергової атестації, проведеної впродовж п'яти років з дати проведення попередньої атестації, до пільгового стажу зараховується період роботи на такому підприємстві, в установі чи організації до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації, якою відповідне право не підтверджене. За повторної атестації зараховується період роботи впродовж наступних п'яти років (після дати наказу), якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце). Хто несе відповідальність за не проведення чи несвоєчасне проведення атестації? Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Хто контролює якість та правильність проведення атестації робочого місця на підприємстві? Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці. Міністерству соціальної політики надано право давати роз'яснення щодо порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я - здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці. Якщо особа працювала в шкідливих умовах лише до 1992 p., чи важлива для призначення пенсії атестація робочих місць в такому разі? Ні. В такому разі право на пільгову пенсію буде визначене відповідно до ст.100 Закону, котра передбачає, що особам, які працювали до набрання чинності Законом (до 1 січня 1992 р.) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше чинним законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам, які мають на день набрання чинності Законом повний стаж на роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, установлених раніше чинним законодавством, та особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, потрібний для призначення пенсії відповідно до ст. 12, знижується пропорційно до наявного стажу в порядку, передбаченому ст.13-14 Закону, виходячи з вимог до цього стажу, встановлених раніше чинним законодавством. Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до ст.100 Закону застосовується Список № 1 або 2 виробництв, цехів, професій, посад, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 р. № 1173. Пільговий стаж при цьому зараховується до 1 січня 1992 р. й обчислюється за законодавством, що було чинним до цієї дати. Проведення атестації робочих місць у такому разі не вимагається. Отже, право на пільгову пенсію за нормами ст.100 Закону матимуть лише ті особи, які працювали на посадах, передбачених Списком № 1 або 2 виробництв, цехів, професій, посад, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умо- вах і в пільгових розмірах, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 р. № 1173. Якщо будь-яка з пільгових посад уперше була введена до Списків після 1 січня 1992 р. і людина після цієї дати (тобто в період чинності Списків) не працювала за цією посадою, навіть якщо на підприємстві було проведено атестацію робочого місця (після 1992 p.), вона не буде мати права на зниження пенсійного віку. Які документи підтверджують пільговий стаж та атестацію робочого місця? Для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхніх пра­вонаступників, у яких має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку, що передбачено п.20 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 (зі змінами, внесеними постановою від 05.07.2006 р. №920). Крім довідки подається копія (копії) наказу (наказів) підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та їхнє право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 чи за Списком № 1. Згідно з п.5 Положення про Державну експертизу умов праці працівники цієї служби зобов'язані подавати органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах. У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника періоди роботи, котрі зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах, підтверджуються згідно з Порядком, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 р. № 18-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 р. за № 1231/13105, на засіданнях комісій, створених при головних управліннях Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Разом з цим, у спільному листі Міністерства соціальної політики України та Державної інспекції України з питань праці від 16.07.12 №418/0/15-12/13 та №2274/41/01-12 зазначається, що Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у м.Києві та Севастополі державної адміністрації» передбачено, що саме Управління забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб-підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці. Головний державний інспектор праці ТДІзПП у Закарпатській області М.О.Ціник
Переглядів: 583 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright ParVY © 2009-2019
Хостинг від uCoz