Виноградівська централізована бібліотечна система
Неділя, 08.12.2019, 05:19
Меню

Реєстрація

Пошук

Погода
Виноградів

Форма входу


Категорії розділу
LEAP-4 [4]
Інтернет для читачів публічної бібліотеки
Бібліоміст [20]
Інтернет для читачів
ПДГ [199]
Пункт доступу громадян до офіційної інформаціїї
Гранти і проекти в Україні [144]
Гранти і проекти в Україні

Наше опитування
Як часто Ви відвідуєте бібліотеки?
Всього відповідей: 155

Статистика

Головна » Програми та проекти » Гранти і проекти в Україні

Гранти на розвиток місцевого самоврядування
31.05.2012, 15:30

               Гранти на розвиток місцевого самоврядування

Програма "Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду "Відродження” оголошує конкурс "Підтримка спільних ініціатив неурядових організацій сусідніх малих територіальних громад”.

Мета конкурсу – сприяти формуванню передумов адміністративно-територіальної реформи в Україні, зокрема створенню нових територіальних громад шляхом підтримки ініціатив громадських, благодійних організацій та органів самоорганізації населення (ОСН), спрямованих на заохочення громад сусідніх сіл, селищ і малих міст до вирішення актуальних, спільних для них проблем у співпраці з органами місцевого самоврядування та / або місцевими органами виконавчої влади.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення сіл, селищ і малих міст, а також їх коаліції, мережі, об’єднання.

Проектні пропозиції, подані на конкурс, мають передбачати активізацію діяльності громадських, благодійних організацій, ОСН із сусідніх сіл, селищ та / або малих міст, налагодження їх співпраці з органами місцевого самоврядування та/або місцевими органами виконавчої влади для вирішення найгостріших соціально-економічних проблем громади.

Проектну діяльність може бути спрямовано на:

·                 мобілізацію зусиль громадських, благодійних організацій, ОСН і жителів сусідніх територіальних громад для визначення напрямів їх спільної діяльності та розробки планів дій;

·                 проведення у громадах інформаційних кампаній, публічних заходів (зборів мешканців, громадських слухань тощо) для вирішення наявних проблем;

·                 проведення кампаній, спрямованих на виділення фінансування з місцевих бюджетів, прийняття соціально значущих рішень органами влади тощо;

·                 інші види активності членів сусідніх територіальних громад, які спрямовано на вирішення актуальних проблем і які сприяють їхній самоорганізації.

Заохочується залучення найкращого досвіду / моделей інших громад у вирішенні подібних актуальних проблем.

Спільна діяльність громадських, благодійних організацій, ОСН та жителів сусідніх сіл, селищ та/або малих міст може стосуватися таких сфер (перелік не є вичерпним):

 

·                 розвиток діяльності об’єктів спільної соціальної інфраструктури (шкіл, клубів, бібліотек тощо) як центрів громадської активності;

·                 очищення від забруднення водоймищ, лісів, зон відпочинку;

·                 спільний розвиток кластерів із надання послуг у сфері "зеленого” туризму;

·                 сортування та вивезення сміття, облаштування сміттєзвалищ;

·                 підвищення ефективності використання енергії у процесі експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, які задовольняють потреби сусідніх сіл, селищ та/або малих міст, перехід на виробництво енергії з альтернативних джерел;

·                 організація охорони громадського порядку тощо.

Обов’язковими вимогами участі в конкурсі є:

·                 залучення до реалізації проектної діяльності місцевих громадських, благодійних організацій, ОСН і жителів щонайменше двох сусідніх сіл, селищ та/або малих міст;

·                 виконання проекту у співпраці з органом місцевого самоврядування та/або місцевими органами виконавчої влади;

·                 наявність співфінансування проекту з боку місцевого бюджету та/або з інших джерел, власних внесків в обсязі щонайменше 10% від загального бюджету проектної пропозиції.

Кошти, отримані від фонду, не може бути спрямовано на проведення ремонтних, будівельних робіт, а також на інші капітальні витрати. Витрати на обладнання та витратні матеріали в межах проекту не можуть перевищувати 20% від загальної суми коштів гранту.

Просимо взяти до уваги! Термін реалізації проекту не має перевищувати 9 місяців.

Проблему(и), на вирішення якої(яких) заплановано об’єднати зусилля громадських, благодійних організацій, ОСН і жителів сусідніх сіл, селищ та/або малих міст, а також органів місцевого самоврядування та/або місцевих органів виконавчої влади, аплікант(и) визначає(ють) самостійно.


Як окремі додатки проектна пропозиція має містити:

·                 стислий опис механізму залучення (мотивування) членів сусідніх територіальних громад до спільного вирішення проблеми, на яку спрямовано проектну діяльність;

·                 опис дій для забезпечення життєздатності проекту після його завершення;

·                 листи від органів місцевого самоврядування та/або місцевих органів виконавчої влади, у співпраці з якими заплановано виконувати проект;

·                 підтвердження співфінансування проекту з боку місцевого бюджету та/або з інших джерел із визначенням його обсягів;

·                 листи / меморандуми / угоди про співпрацю / спільні робочі плани від інших партнерських громадських, благодійних організацій, ОСН, яких заплановано долучити до проектної діяльності, що засвідчують готовність партнерів узяти участь у реалізації проекту й описують характер цієї участі (у разі наявності партнерських організацій).

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проектної пропозиції.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглянуто не буде.

Перевагу буде надано проектним пропозиціям, які:

·                 подано територіальними громадами, що мають власні статути;

·                 подано від місцевих громадських, благодійних організацій, ОСН, які мають досвід реалізації проектів, спрямованих на залучення членів територіальної громади;

·                 передбачають участь молоді в реалізації проектної діяльності;

передбачають залучення до проектної діяльності представників різних національних та / чи етнічних груп. ІІ Спеціальний конкурс для музейних працівників України "Музеєфікація історичного середовища та культури повсякденності"

Польський інститут у Києві у рамках Програми підтримки музейних працівників та Всеукраїнської акції «Музейна подія року» спільно з ГО «Український центр розвитку музейної справи» та МБФ «Україна 3000» оголошує ІІ Спеціальний конкурс для музейних працівників України на тему: "Музеєфікація історичного середовища та культури повсякденності".

Пам’ять кожної людини унікальна. Історична пам’ять окремої особистості сповнена емоціями, переживаннями та світоглядними орієнтирами. Будучи вписаною в контекст глобальної та локальної історії вона здатна суттєво збагатити та розширити картину минулого, що є значно складнішою і багатограннішою ніж це подається, наприклад, в підручниках. Живі спогади людей змальовують інший ракурс подій, доповнюють матеріальні свідчення та документальні історичні джерела. Сторінки історії, збережені в індивідуальній пам’яті, часто дуже відрізняються від загальноприйнятих стереотипів.

Особливої цінності в цьому контексті набувають розповіді про одну й ту саму подію представників різних вікових, етнічних та соціальних груп, зібрані воєдино. Саме через аналіз свідчень сотень та тисяч безпосередніх учасників подій – «маленьких людей», які в офіційних джерелах в кращому випадку фігурують як статистичні одиниці, – можна скласти найбільш повне уявлення про справжню, живу історію, неоднозначність та багатовимірність минулого.

Свідчення очевидців дають можливість висвітлити найдрібніші ділянки суспільного буття, які часто залишаються поза увагою вчених, почути голоси різних членів громади.
Усна історія тісно пов’язана із суспільним життям, виконує важливі соціальні функції. Наприклад, залучення до усного інтерв’ювання учнів і студентів сприяє вихованню терпимості і толерантності у молодшого покоління, пізнанню досвіду старших людей. В такий спосіб юнацтво не лише споживає історичний продукт, а й приймає безпосередню участь у його формуванні.

Відтак, з розуміння актуальності збереження та вивчення швидкоплинних об’єктів нематеріальної спадщини, а також усвідомлення значного потенціалу усно-історичних досліджень для розвитку зв’язків музейних інституцій із місцевою громадою, покращення взаєморозуміння представників різних вікових, гендерних, етнічних та культурних груп, і був започаткований цей Конкурс.

Головна мета Конкурсу:
• Плекання ролі музеїв як центрів життя громади та носіїв актуальної історичної пам’яті її представників.
• Сприяння розвитку польсько-українських відносин у сфері культури, обміну досвідом між польськими та українськими фахівцями.

Завдання Конкурсу:
• Сприяння реалізації проектів, спрямованих на збирання й аналіз, збереження та презентацію даних, нематеріальних свідчень недавнього минулого (ХХ–ХХІ ст.) та сьогодення місцевої громади.
• Розвиток методів і прикладного інструментарію вивчення та популяризації актуальних аспектів життя громади.
• Налагодження міжвікової, міжкультурної та міжетнічної комунікації в громаді на базі місцевих музеїв.
• Впровадження інноваційних методів та напрямків роботи музеїв, збільшення їхнього авторитету в місцевому середовищі.

У рамках Конкурсу передбачається надання фінансової та організаційної підтримки музейним організаціям на реалізацію кращих проектів, головною складовою яких буде:
1) організація роботи зі збору інформації від місцевої громади методом «усної історії» на будь-яку історико-культурологічну та суспільну тематику;
2) аналіз та різнобічне опрацювання, музеєфікація отриманих матеріалів – об’єктів нематеріальної та матеріальної спадщини по темі;
3) публічна презентація зібраних матеріалів у рамках існуючих або нових проектів музею (спеціалізовані веб-проекти, організація тематичних заходів, оновлення експозиційного простору та супровідних матеріалів, виставкова діяльність тощо).

Метою та завданнями проекту, який претендуватиме на підтримку в рамках Конкурсу, мають стати: фіксація об’єктів нематеріальної спадщини та формування на базі музеїв банків даних недавнього минулого та сьогодення місцевої громади, які мають минущий характер (свідчення, розповіді очевидців, фольклор, традиції тощо); різностороннє висвітлення актуальних аспектів недавньої історії життя громади; заохочення місцевої молоді до проведення локальних історико-краєзнавчих досліджень.

До участі в Конкурсі запрошуються музеї України, незалежно від профілю, типу та відомчого підпорядкування (далі – Кандидат). Співініціаторами та співорганізаторами проекту можуть також бути бібліотеки, архіви, наукові та навчальні заклади, громадські організації тощо.

Для участі в Конкурсі Кандидат має не пізніше 17.00 27 серпня 2012 р. надіслати Анкету-заявку на адресу ГО «Український центр розвитку музейної справи».


Головні критерії відбору:
• Проект обов’язково повинен мати географічну прив’язку до певного регіону та базуватися на зборі свідчень безпосередніх учасників історичних подій недавнього минулого, матеріалів повсякденного життя членів громади.
• Проект обов’язково повинен передбачати співпрацю із польськими партнерами. Характер та форми співпраці жорстко не обумовлюються і можуть залежати від конкретного змісту проекту.
Однак, пріоритет надаватиметься тим проектам, в рамках яких передбачатиметься співпраця українських та польських інституцій з паралельного вивчення на основі єдиної методологічної бази тих чи інших питань життєдіяльності місцевих громад у недавньому минулому, буде запланований порівняльний аналіз суспільних та культурних процесів, що мали місце у ХХ ст. на території України та Польщі. Також, в рамках проекту можлива співпраця українських та польських партнерів з метою висвітлення спільних сторінок історії та культури.
При заповненні анкети претендент з української сторони має вказати потенційного партнера в Польщі та характер можливої співпраці.
• Проект обов’язково має включати публічну складову, його результатом (одним з результатів) має бути культурний продукт (продукти), доступний широкій аудиторії (наприклад: веб-сайт, виставка, перформанс, майстер-клас, видання тощо).
• Проект обов’язково має бути реалізованим до кінця червня 2013 р.

Аналіз заявок та вибір переможців здійснюється Експертною радою ГО «Український центр розвитку музейної справи» за участю представників від Польського інституту.

Польський інститут у Києві візьме участь (зокрема фінансову) в реалізації кращого проекту (проектів). Для цього організація-автор кращого проекту муситиме підписати відповідний договір про співпрацю із Польським інститутом у Києві. Загальна сума фінансової допомоги на реалізацію проекту (проектів) – до 3 (трьох) тисяч євро. Польський інститут у Києві залишає за собою право розподілити вказану загальну суму між декількома учасниками, в залежності від змісту та бюджету поданих проектів.

Конкурс не передбачає надання фінансової допомоги на здійснення будівельних чи ремонтних робіт.
Організатори Конкурсу також будуть здійснювати посильну організаційну та інформаційну підтримку кращих проектів, зокрема у налагоджені співпраці із потенційними партнерами із польської сторони.


Електронні форми Анкети-заявки та Бюджету проекту можна завантажити на «Музейному просторі України» (
www.prostir.museum).


Оргкомітет:
Владислав Піоро, Леся Гасиджак
04070, м. Київ, вул. Спаська, 37
т. +38044 390 82 64, ф. +38044 390 05 49
м. +38067 408 25 92, +38066 363 49 28
mail@prostir.museum, www.prostir.museum

·                  

Загальний бюджет конкурсу – 718 713 гривень.
Максимальний розмір гранту – 100 000 гривень (оптимальний розмір гранту 50 000 – 80 000 грн.).

Останній термін подання проектів – 20 червня 2012 року.
Оголошення результатів конкурсу – до 3 серпня 2012 року.

Контакти

·                                 Олексій Орловський

·                                 Програма "Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду "Відродження”

·                                 orlovsky@irf.kiev.ua

·                                 (044) 461 95 00

·                                 http://www.irf.ua/index.php?opti...                              

Переглядів: 1833 | Завантажень: 0 | Коментарі: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright ParVY © 2009-2019
Хостинг від uCoz