ЦІКАВІ ОСОБИСТОСТІ

 
 
 

<
 
       
<<<<<<<На головну сторінку<<<<<

Письменники і громадські діячі Виноградівщини
 

Костюк Юрій

Костюк Юрій Юрійович народився 3 березня 1912 р. в с. Сірмі (нині Дротинці) на Виноградівщині в селянській сім’ї.

Серед відомих музико­знавців, диригентів і хор­мейстерів, педагогів і фольклористів Закарпаття XX століття, як П.Милославський, Д.Задор, М.Кречко, М.Попенко, П.Лінтур та інші, особливо вирізняється самобутня й оригінальна постать Юрія Юрійовича Костюка.

Народився він 3 бе­резня 1912 року в селі Сірмі (нині Дротинці) на Виноградівщині в селянській сім'ї. Перші основні знання з теорії музики отримав Ю.Костюк у горожанській школі у Севлюші (Виногра­дові). З 1927 по 1931 роки навчається б учительській семінарії у Мукачеві.

Потім—педагогічна ро­бота. Спраглий до знань, Ю.Костюк мріє далі вчити­ся. Тому свою практичну і теоретичну музичну підготовку поглиблює у Празькій консерваторії.

Після розпаду Чехословаччини з 1 січня 1939 року Ю.Костюк стає професором музики і співів учи­тельської семінарії у Сев­люші, а з 1941 року — у Мукачеві. У січні 1944 року його мобілізовано і згодом відправлено на фронт. Вночі 27 квітня того ж року в селі Раківчик біля Коло­миї Ю.Костюк перейшов на бік Радянської Армії.

У 1948 році назавжди переїжджає до Пряшева, допомагає розвивати му­зичну культуру українців Східної Словаччини. Зай­мається педагогічною діяльністю. У 1953 році зас­нував перший професіо­нальний Український ан­самбль пісні і танцю, а в 1956 році—український народний ан­самбль.

Через два роки Ю.Костюк знову повертається до педагогічної роботи. З 1964 року — старший викладач, я з 1966 року й до виходу на пенсію (1976) — доцент Пряшівського педагогічного факультету Кошицького університету ім.П.Й.Шафа-рика. Кілька років завідував тут кафедрою музичного виховання. Першою народ­ною піснею, записаною Ю.Костюком у 1928 році разом з мелодією, була «Ой винко, винко». Пізніше запи­сує та обробляє пісні для дитячих і мішаних хорів) «Народні пісні підкарпатсь­ких русинів», який підготували Д.3адор, П.Ми-лославський і Ю.Костюк. Цей збірник і сьогодні не втратив своєї науково?, цінності, і в 1992 році з'яви­лося його факсимільне видання.

У повоєнні роки Ю.Кос­тюк записує українські на­родні пісні у селах Східної Словаччини. Він був ініціа­тором планомірного видан­ня народних пісень Пряшівщини.

Ряд пісень, записаних Ю.Костаком, публікувалися у збірниках «Українські народні пісні2 (Київ, 1955),

•Збірник пісень для 1—6 класів загальноосвітньої школи з українською мовою навчання" (Братислава, 1955), "Закарпатські народні пісні (Ужгород, 1959),

•Закарпатські народні пісні" (Київ, 1962), «Репертуарний збірник» (Пряшів, 1963, №2) та ін.

Народні пісні, записані Ю.Костюком на Закарпатті та Пряшівщині, використовувалися ним у практичній музично-освітній роботі. Вони були основою репертуару всіх хорів, яки­ми він керував.

Юрій Костюк — автор ряду музичних творів, як кантата для мішаного хору "Токаїк" на слова поета Шацинського, хорові твори із супроводом "Вітчизно — мати" на слова згаданого поета,  "Зберігайте мир" на слова І.Галайди.

Певне місце в творчості Ю.Костака займає Інстру­ментальна музика.

Як музикант-виконавець Ю.Костюк прекрасно грав на смичкових інструментах — скрипці, альті, віолончелі, а також на фортепіано — інструменті, необхідному для кожного музиканта-професіонала. Усе на обдарованість, витривалість і цілеспрямованість Ю.Костюка.

Чимало сил та знань віддавав Ю.Костюк педа­гогічній роботі. Він вихову­вав музикою. На всіх занят­тях вимагав від учнів та студентів максимальної активності. Крім цього, він був автором навчальних програм і методичних посібників з музичного ви­ховання для українських загальноосвітніх шкіл. (-iv- Науково-дослідницька діяльність Ю.Костюка пов'язана з вивченням музичної  культури нашого краю. На підставі багатого фактично­го матеріалу про діяльність хорів у 1918 — 1938 роках написав наукову працю «Хо­рова культура Закарпаття і Пряшівщини», яка стала його доцентською дисер­тацією (1966). Пізніше він завершив ґрунтовну 600-сторінкову монографію "Закарпатоукраїнський музичний ренесанс", в якій  всебічно висвітлюється му­зичне життя Закарпаття у міжвоєнний період (1918— 1938). Обидві важливі наукові праці тоталітарна цензура заборонила друку­вати. На жаль, вони ще й сьогодні невідомі широко­му читачеві. У рукописах знаходяться й інші музичні та фольклорні матеріали Ю.Костюка.

 

1. Хланта І.В. Літературне Закарпаття у ХХ столітті: Бібліографічний покажчик. – Ужгород: Закарпаття, 1995. – 967 с.

 

Письменники

Виноградівщини

Боршош-Кум’ятьський Юлій

Бігун Іван

Бігарій Карло

Вароді Василь

Ворон Андрій

Гоздог Павло

Горват Василь Васильович

Густі Василь

Данчук Дмитро

Дупка Дьєрдь

Жупанин Степан

Зейкан Іван Олексійович

Іванчо Василь

Ісаєвич Іван Іванович

Кіш Василь

Костак Василь

Копинець Карло

Костюк Юрій

Копанський Дмитро Юрійович

Ласло Оцил

Лях Михайло

Маргітич Іван

Мольнар Михайло

Морушко Олександр

Міговк Петро

Монді Микола

Мигалич Олександр

Ньорба Федір

Попович Михайло

Пацкан Євдокія Панасівна

Погоріляк Юрій Юрійович

Попович Дмитро

Потокі Юрій

Продан Петро

Ребрик Іван

Садовий Микола

Сабов Євменій

Стойка Олександр

Фегер Маргарита Федорівна
Фогаріші Іван Федорович
Юрченко Михайло

Громадські діячіВиноградівського району

Баник Михайло Іванович
Горонгозо Микола Михайлович
Ігнатик Микола Михайлович
Кутлан Павло
Коложварі Федір Жигмундович
Кутлан Степан Васильович
Ревес Імре